top of page

ABOUT US

ศูนย์ GoodCare Nursing Home

     คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ซึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้ป่วย อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และป้องกันอันตรายและการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลผู้สูงอายุอย่างผิดวิธี 

            บริหารงานและดูแลโดยแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ  ซึ่ง ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ในบ้านพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบาย และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้พักฟื้นโดยเฉพาะ

        ผู้ป่วยที่รับดูแล

     - ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล

     - ผู้ป่วยอัมพฤกษ/อัมพาต

     - ผู้ป่วยระยะพักฟื้น

     - ผู้ป่วยความจำเสื่อม/หลงลืม

     - ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง

     - ผู้ป่วยเจาะคอ/ต้องการการดูดเสมหะ

     - ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ 

  ติดต่อสอบถามได้ที่       086-419-4235 (K.เลิฟ)

                                       099-608-0755 (K.จุ๊ก)

                097-148-0321 (K.ชิง)
ศูนย์ดูแลผู้ป่วย | กรุงเทพมหานคร | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ลด 2000 บาท
3เดือน

ทีม Goodcare
นพ.อานิก อุษณกรกุล

นพ.อานิก อุษณกรกุล

จบแพทยศาสตร์ จาก รพ.ศิริราช

จบแพทย์ศํลยกรรม พระมงกุฎฯ

บ้านที่จะดูแลคนที่คุณรักเหมือนครอบครัว

ที่นี่....คุณจะมั่นใจได้กับ

- ผู้สูงอายุจะได้ใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

-การดูแล และ ความสะอาด ที่ดีเยี่ยม

- ความปลอดภัย ด้วยCCTV ให้คุณอุ่นใจได้ทุกที่

-บรรยากาศที่สดชื่น เต็มไปด้วยธรรมชาติ

"GoodCare Good For U"

จบแพทยศาสตร์ จาก รพ.ศิริราช

จบแพทย์ศํลยกรรม พระมงกุฎฯ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ 1

พื้นที่

GoodCare Nursing Home สาขา1

     คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ซึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้ป่วย อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และป้องกันอันตรายและการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลผู้สูงอายุอย่างผิดวิธี 

            บริหารงานและดูแลโดยแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ  ซึ่ง ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ในบ้านพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบาย และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้พักฟื้นโดยเฉพาะ

        ผู้ป่วยที่รับดูแล

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ 2

GoodCare Nursing Home สาขาที่ 2

     ตั้งอยู่ที่ ถนนเสรีไท 57 ไม่ไกลจากสาขา 1 มากนัก คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ซึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้ป่วย อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และป้องกันอันตรายและการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลผู้สูงอายุอย่างผิดวิธี 

            บริหารงานและดูแลโดยแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ  ซึ่ง ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ในบ้านพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบาย และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้พักฟื้นโดยเฉพาะ

        ผู้ป่วยที่รับดูแล

 

ใกล้โรงพยาบาลกว่า 10 แห่ง

โรงพยาบาลใกล ศูนย์
About Us

OUR GOODCARE

การบริการผู้ป่วย
Our Services

OUR TEAM

ศูนย์ดูแลผู้ป่วย | กรุงเทพมหานคร | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
หัวหน้าดูแลผู้สูงอายุ
หัวหน้า1
หัวหน้า2
หัวหน้า3
หัวหน้า4
กัญญานันทน์ เขจรเนตร

หัวหน้าดูแลศูนย์ 2 (กะกลางคืน)

จิราภรณ์ หัสชัย

หัวหน้าดูแลศูนย์ 2

สมทอง สิงห์อาจ

หัวหน้าดูแลศูนย์ 1 (กะกลางคืน)

ณิชา ศิริภัคโสภณ

หัวหน้าดูแลศูนย์ 1

ประสบการณ์ดูแล 8 ปี
(2552-2560)
ประสบการณ์ดูแล 10 ปี
(2550-2560)
ประสบการณ์ดูแล 9 ปี
(2551-2560)
ประสบการณ์ดูแล 15 ปี
(2545-2560)
ทีมงาดูแลผู้ป่วย
Our Team
รางวัลศูนย์ดูแลผู้ป่วย

Gallery

ศูนย์ดูแลผู้ป่วย | กรุงเทพมหานคร | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
Success Stories

CONTACT US

GoodCare Nursing Home สาขาที่ 1 

92/112 ถนน เสรีไทย 29 ซอย 11 เขต บึงกุ่ม 

แขวง คลองกุ่ม  กรุงเทพฯ 10240โทร.   086-419-4235 (K.เลิฟ)

                              099-608-0755 (K.จุ๊ก)

      097-148-0321 (K.ชิง)

GoodCare Nursing Home สาขาที่ 2 

ที่ตั่ง 4/1394 ถนน เสรีไทย 57 หมู่บ้านสหกรณ์ ซอย 40 เขต บึงกุ่ม แขวง คลองกุ่ม กรุงเทพฯ

โทร.   099-608-0755 (K.จุ๊ก)

           093-025-5313 (K.นัน)

        083-108-9508 (K.ชิง)

Contact Us

รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 5 อัตรา สนใจติดต่อ 083-108-9508 (อัพเดทข้อมูลวันที่ 01/09/2564

bottom of page